Przemek 11.03.2010 14:41

Czy w seminariach duchownych przyznają stypendia naukowe?

Odpowiedź:

Jeśli klerycy są jednocześnie studentami jakiejś świeckiej wyższej szkoły, to pewnie tak. Odpowiadający nie sądzi, by gdziekolwiek diecezja fundowała klerykom stypendium... Ale żadnej konkretnej wiedzy na ten temat odpowiadający nie ma...

J.