a 29.09.2007 22:10

Czy osoba, która cierpi z powodu zaburzeń psychicznych może zostać chrzestnym?

Odpowiedź:

Prawo kanoniczne odnośnie do rodzica chrzestnego stawia następujące wymagania (kanon 874 § 1)

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Jak widać w prawie nie ma wzmianki o chorobie psychicznej. Jednak zgodnie z kanonem 99 KPK osoba na stale nie posiadająca używania rozumu jest traktowana jak dziecko. Wszystko więc zależy od tego, jak poważne są to zaburzenia... Najlepiej po prostu porozmawiać na ten temat z proboszczem...

J.