anna 01.09.2007 18:40

Chciałam zapytać, czy katolik może uczestniczyć we Mszy w kościele protestantów. Chodzi mi o sytuację, kiedy jest on w Anglii i nie ma możliwości "chodzenia" do kościoła katolickiego. Jeżeli tak, to czy może przystępować do Komunii Św. (w Anglii wszyscy przystępują do Komunii - jak to u nich wygląda? Z tego co wiem, u nich chyba nie ma przeistoczenia - nigdy nie byłam w takim kościele).
Czy jw "normalnej sytuacji" (będąc na Mszy Świętej niedzielnej w kościele katolickim) można uczestniczyć we Mszy w kościele protestanckim (np. z .ciekawości). Jak wtedy postąpić, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej - można przyjąć Komunię w kościele protestanckim?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Jeśli nie ma możliwości chodzenia do kościoła katolickiego, nie ma obowiązku udawać się do jakiegokolwiek innego. Co więcej, może to być złe, gdyż bywa, że prowadzi do indyferentyzmu religijnego. To znaczy do postawy, ze wszystko jedno gdzie się do kościoła chodzi i jak się wierzy. Owszem, można się udać na takie nabożeństwo z ciekawości (ale nie zamiast nabożeństwa katolickiego). Można, gdy jest jakaś inna ważna przyczyna - np. pogrzeb kogoś bliskiego.

Katolik na pewno nie powinien w innych Kościołach przystępować do sakramentów. Zwłaszcza, jeśli dotyczy to tych Kościołów czy wspólnot, które nie maja ważnej Eucharystii (czyli protestantów). W innych wypadkach muszą być spełnione pewne warunki. Czytamy w Kodeksie prawa kanonicznego (kanon 844 § 2,)

"Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty".

Zobacz jeszcze TUTAJ

J.