Szukam 05.12.2006 07:46

Czy niebo jest równe dla wszystkich czy wystopniowane? Kiedyś od pewnego księdza usłyszałem że jest bodajże 12 stopni w niebie i trafia się do określonego zależnie od swojego życia. Nie mówił skąd to wiadomo i ja też tego nie wiem a chciałbym wiedzieć. Czy w piśmie świętym są o tym informacje? Ksiądz ten podał przykładowo że dwie osoby przebywające w niebie, jedna Maryja która całym życiem spełniała wolę Boga a druga prostytutka która nawróciła się zaraz przed śmiercią nie będą tak samo nagrodzone. Z drugiej strony patrząć na przypowieść Jezusa o najemnikach kiedy ci którzy pracowali cały dzień i ci kórzy przepracowali tylko godzine dostają tyle samo, można się zastanowić. Też w obietnicach różańcowych które Maryja objawiła któremuś błogosłąwionemu jest taka:

"Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie."

Czyli wskazuje na owe stopnie.

więc już sam nie wiem co o tym myśleć. Istnieją stopnie chwały? jeżeli tak to jak to się ma do owej przypowieści? a jeżeli nie to jak to się ma do sprawiedliwości? Proszę o wyczerpującą odpowiedź.

Odpowiedź:

Szczęście każdego może być większe albo mniejsze, ale na pewno nikt w niebie nie będzie odczuwał jego braku. Bo byłoby to zaprzeczeniem samej istoty nieba. U świętego Pawła znajdujemy wprawdzie wzmiankę o stopniach nieba (2 Kor 12,2), a jeden z późnośredniowiecznych soborów o takiej możliwości wspomniał (że szczęście ludzi będzie w niebie inne), współcześnie jednak teologia tego tematu raczej nie podejmuje. Po prostu za mało mamy danych, by sensownie się na ten temat wypowiadać.

Wszystko co najważniejsze w sprawie nauki Kościoła o niebie znajdziesz w Katechizmie Kościoła Katolickiego 1023-1029 (TUTAJ)