Fiołek 01.11.2006 21:32

Kiedy mówienie prawdy jest niewskazane?

Odpowiedź:

Prawdy nie wolno mówić, gdy nie należy się ona temu, kto o nią pyta, bo chce z niej zrobić zły użytek. Np. oprawcy poszukującemu swojej ofiary informacja o kryjówce tej ostatniej na pewno się nie należy. Trzeba tylko pamiętać, że nie jest złym użytkiem pragnienie wymierzenia sprawiedliwego wyroku w sądze...

W innych stytuacjach trzeba pamiętać, że nie zawsze należy mówić. O niektórych sprawach trzeba milczeć. Zwłaszcza, kiedy nikt o nie nie pyta...

J.