Daddy 29.10.2006 15:02

Mam pytanie gdzie jest nasze miejsce po śmierci gdzie tak naprawdę trafimy do raju czy do piekła ?Jeśli ktoś zrobił wiele złego za życia a po śmierci zostało mu to wybaczone to czy będzie potępiony? Wiem o tym by przestrzegać przykazań lecz jeśli się do nich za życia nie będę stosował lecz mi to bliźni wybaczą czy Bóg mi też wybaczy? Kto będzie potępiony zabójcy, gwałciciele czy kto? Skąd mam wiedzieć że moje słabości nie spowodują mojego potępienia na wieki?

Odpowiedź:

Kościół katolicki uczy, że po śmierci człowiek może trafić do nieba, czyśćca albo piekła. Do nieba ten, który nie miał na sumieniu grzechów ciężkich (nie popełniał ich albo się z nich wyspowiadał) i nie ma już niczego do odpokutowania (nie potrzebuje oczyszczenia). Do czyśćca ci, którzy wprawdzie nie mieli na sumieniu grzechów ciężkich, ale potrzebowali oczyszczenia, odpokutowania za grzechy. Do piekła zaś Ci, którzy świadomie i dobrowolnie opowiadali się przeciwko Bogu trwając w grzechach ciężkich.

To ogólne, nieco uproszczone stwierdzenie. Pełną odpowiedź na swoje pytania znajdziesz w Katechizmie Kościoła Katolickiego 1020-1050 (TUTAJ)

Warto tylko dodać: nie jest tak bardzo istotne, w jak wielkie grzechy człowiek upadł. Ważne, czy starał sie z nich powstać. Ważne też, czy starał sie żyć dobrze. Bo zbawieni jesteśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi, a nie własnym uczynkom. Nasze czyny tylko potwierdzają, że na serio w Jezusie pokładamy nadzieję...

J.