svala 24.08.2006 08:31

Witam. Mam pytanie: czy dozwolone jest pójście do chiromantki - to nie jest wróżka sensu stricto, poza tym chcę o cos ją zapytac waznego - ktora wróży tez z tarota i wszystko jej się sprawdza? W dodatku jest chyba wierząca.

I dlaczego Kościół nie uznaje na ogół wróżenia, mimo że również postacie biblijne umiały to robić (np. Józef odczytywał sny)? Co jest w tym złego (oczywiście wyłączając naciągaczy). Pzdr.

Odpowiedź:

W Katechizmie Kościoła Katolickiego tak napisano (2115-2217)

Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie może stanowić brak odpowiedzialności.

Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu.

Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka.


Jak z powyższego wynika korzystanie z wróżb jest grzechem przeciwko 1 przykazaniu. Biblia - wbrew temu co piszesz - zawsze występowała przeciwko takim praktykom. Wystarczy przeczytać np. Księga Kapłańska 19, 26; 19, 31; Powtórzonego Prawa 18, 10; 18, 34, Kronik 10, 13...

Czy tłumaczenie snów to wróżba? Chyba nie można tego tak traktować. Józef żył w czasach przed zawarciem przymierza na Synaju. Czyli jeszcze przed pojawieniem sie w dziejach ludzkości 10 przykazań. I miał w tym względzie specjalny dar od Boga... Charyzmat... Sny to zazwyczaj jakieś dziwacznie posklejane resztki naszych wspomnień czy marzeń. Może się zdarzyć, ze przemawia przez sen Bóg. Jako kryterium należy przyjąć dobro: jeśli sen skłąnia nas ku czynieniu dobra, to możemy potraktować jako znak od Boga. jeśłi od zła, to na pewno nie. A snami, których nie rozumiemy, nie trzeba się przejmować...

J.