magda 08.08.2006 23:27

1. Chciałabym powrócić do mojego pytnia z dnia 04.08 . Odpowiadający napisał iż czasem spowiednik może pozwolić przystąpić do komunii po popełnieniu grzechu dotyczącego sfery seksualnej, ale wcale tego robić nie musi. Wiemy jednak że kapłani są także ludźmi nie zawsze potrafią do końca właściwie ocenić sytuację, czasem mają po prostu gorszy dnień lub jak zaznaczył odpowiadający nie udzielą takiego pozwolenia, nie chcąc by grzesznik nie lekceważył grzechu ciężkiego. W takich wypadkach opinia spowiednika może być wielce krzywdząca dla osoby, która bardzo stara się zerwać ze swym grzechem. Nie próbuje tu szukać żadnego usprawiedliwienia dla grzechów, jednakże ludziom o bardzo wrażliwym sumieniu tak surowe podejście do sprawy może być powodem do naprawdę wielu poważnych(choć często niepotrzebnych) rozterek moralnych. Dla przykładu małżeństwo, które chce żyć zgodnie z nauką Kościoła, stosuje NPR, jednakże okresy wstrzemięźliwości są dla nich ogromnym wyzwaniem. Spowiednik może zakazać im przystępowania do komunii po tym jak świadomie doprowadzą się do orgazmu poza stosunkiem, wpędzając kochające się małżeństwo w ogromne poczucie winy. Będą oni bać się jakiegokolwiek zbliżenia w okresie płodnym chcąc uniknąć w ten sposób sytuacji, w której nie będą umieli nad sobą zapanować i popełnią grzech. Prowadzić to może do ogromnych napięć i frustracji (osobiście znam taki przypadek). Albo po prostu uznają że i tak nie ma po co się starać, skoro i tak prędzej czy później upadną i nie będą mogli przystępować do komunii. Jak należy postępować w podobnych przypadkch skoro zdanie spowiednika ma być wyrocznią?

2. I jeszcze jedno ważne pytanie. Na ile zgodne z nauką Kościoła są artykuły zamieszczone na stronie Szansaspotkania.net, gdyż jak dotąd korzystałam z informacji na niej zawartych, jednakże zauważyłam zauważyłam, że w kilku przypadkach różnią się od zdania odpowiadającego np. http://www.szansaspotkania.net/index.php?pageid=3766

Adresu zwrotnego proszę nie umieszczać na stronie(od dłuższego czasu mam problemy z serwerem i nie wiem czy będe w stanie odebrać wiadomość)

Odpowiedź:

1. Jeśli opinia spowiednika jest niezadowalająca, można zapytać innego, informując go o decyzji poprzedniego...

2. Proszę z tej strony korzystać. Tam udzielane są rady, pokazywane pewne tendencje. Odpowiadający w tym serwisie trzyma się litery zasad bez wchodzenia w jakieś wyjątkowe sytuacje...

J.