SZSZ 09.12.2005 20:14

Czy mógłbym poznać tekst modlitwy
Zdrowaś Mariow języku włoskim?

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ

J.