saherb 07.12.2005 02:40

Czy należy wierzyć w przepowiednie Nostradamusa? Czy jest to grzech?

Odpowiedź:

Wierzyć mamy temu, co powiedział Bóg. W Katechizmie Kościoła katolickiego (2115) przy okazji wyjaśniania problemu wróżniarstwa i magii z perspektywy wiary w Boga napisano:

Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie (...)

Czytanie przepowiednie Nostradamusa raczej nie jest praktykowaniem wrózbiarstwa, ale wkazanie autorów katechizmu wydaje się ze wszech miar słuszne także w odniesieniu do tej sytuacji...

J.