Grzegorz 04.07.2005 21:13

Czy w dalszym ciągu obowiązuje post w piątki , czyli wstrzymanie sięod potraw mięsnych i alkoholu ?

Odpowiedź:

W Polsce w piątki nadal obowiązuje powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych (wyjątek stanowią sytuacje, gdy w piątek wypada jakaś kościelna uroczystość, obchodzone święto ma rangę uroczystości). Obowiązuje też w te dni zakaz udziału w zabawach. Nie jest natomiast zakazane używanie alkoholu, choć oczywiście jest -z przyczyn duchowych - jak najbardziej wskazane...

J.