06.05.2005 14:05

Czy Izraelici byli henoteistami? Przeciez oni wierzyli że inne bóstwa istnieją tyle że nie mają mocy w porównaniu z Jahwe - tak myśle.

Odpowiedź:

Możliwe, że pierwotnie tak właśnie było. Z biegiem jednak czasu Izraelici stali się zdecydowanie monoteistami. Takie wyznanie wiary znajdujemy np. w 1 Księdze Kronik 16, 26: "Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa". A w Ps 135, 15-18 czytamy: Ps 135:15-18

Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich.
Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą.
Mają uszy, ale nie słyszą; i nie ma oddechu w ich ustach.
Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, co w nich ufność pokłada.

J.