03.10.2004 17:42

Skąd wzięła sięnauka Kościoła o pochodzeniu Ducha Św. od Syna Bożego a nie tylko od Ojca, jak wierzą prawosławni?

Odpowiedź:

W swoim pytaniu zakładasz, że katolicy w pewnym momencie do ogólnie obowiązującego wyznania wiary dodali coś nowego. A tak nie jest. POza tym nie jest to róznica, którę moznaby na serio tłumaczyć rozbicie chrześcijaństwa. Wyjaśnienie znajdziesz między inymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego 247-248:

247 Formuła Filioque nie występuje w Symbolu wyznanym w 381 r. w Konstantynopolu. Idąc jednak za starożytną tradycją łacińską i aleksandryjską, św. Leon Wielki, papież, wyznał ją dogmatycznie już w 447 r., zanim jeszcze Rzym uznał i przyjął w 451 r. na soborze w Chalcedonie Symbol z 381 r. Użycie tej formuły w Credo powoli przyjmowało się w liturgii łacińskiej (między VIII a XI wiekiem). Wprowadzenie Filioque do Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego przez liturgię łacińską stanowi jednak jeszcze dzisiaj punkt rozbieżności z Kościołami prawosławnymi.

248 Tradycja wschodnia wyraża przede wszystkim, że Ojciec w relacji do Ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając Ducha jako "pochodzącego od Ojca" (J 15, 26), stwierdza ona, że Duch pochodzi od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia wyraża przede wszystkim współistotną komunię między Ojcem i Synem, mówiąc, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna (Filioque). Mówi to "w sposób dozwolony i racjonalny", ponieważ wieczny porządek Osób Boskich w Ich współistotnej komunii zakłada, że Ojciec jest pierwszym początkiem Ducha Świętego jako "zasada bez zasady", ale także że jako Ojciec jedynego Syna jest wraz z Nim "jedyną zasadą, od której pochodzi Duch Święty". Ta uprawniona komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary w rzeczywistość samej wyznawanej tajemnicy.

Możesz też zajrzeć do nas, na stronę:
http://arc.wiara.pl.pl/tematcaly.php?curr_hit=2&idenart;=1086095449

oraz na stronę Kościoła prawosławnego:

http://www.cerkiew.pl/prawoslawie/text.php?id=66

Aby zobaczyć jak bardzo logika sporu jest dla niektórych wazna, warto zajrzeć TUTAJ

J.