asiulka 04.08.2004 17:11

czy pacywka jes satanistyczna i czy sprzeciwia sie wierze katolickiej?

Odpowiedź:

Niektórzy odbierają ją jako odwrócony krzyż i interpretują jako symbol satanistyczny.

r.