Tamara 02.02.2004 12:34

"Tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyjmowania Komunii świętej przez ewangelickiego współmałżonka członka Kościoła katolickiego, pod warunkiem, że podziela on przekonania katolików". Z wypowiedzi: "Ekumenizm potrzebuje roztropności" Wiesławy Dąbrowskiej-Macura.
O jakie wyjatkowe przypadki tutaj chodzi?

Odpowiedź:

Sprawę te reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 844 § 4: Dla jasności podajemy także paragraf wcześniejszy:

Szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani. Odnosi się to także do członków innych Kościołów, które według oceny Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, są w takiej samej sytuacji, a i wspomniane Kościoły wschodnie.

Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność, uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu, szafarze katoliccy mogą godziwie udzielać wymienionych sakramentów także pozostałym chrześcijanom, nie mającym pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie proszą, jeśli odnośnie do tych sakramentów wyrażają wiarę katolicką i do ich przyjęcia są odpowiednia przygotowani.

J.