MW 06.10.2003 12:05

Czy dziecko, którego matka rozwiodła się może przystąpić do Chrztu Świętego ?

Odpowiedź:

Aby dziecko mogło zostać ochrzczone, jego rodzice (rodzic, opiekun prawny itp.) muszą gwarantować chrześcijańskie (katolickie) wychowanie dziecka. Fakt rozwodu nie jest przeszkodą uniemożliwiającą chrzest, ale może być ostrzeżeniem, że mogą być z tym kłopoty. Sprawę powinien roztropnie rozstrzygnąć proboszcz parafii, w której dziecko ma być ochrzczone...

J.