ADA 04.09.2003 19:33

Jeżeli miedzy małżonkami doszło do rozwodu (nie mogą więc przyjmować Komuni św. ) zatem jeśli jedno z nich umrze już po rozwodzie to temu drugiemu wolno wziąźć ślub i czy wlono wtady przyjmować Komunię św?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, by godziwie przystępować do sakramentów. O ile oczywiście faktycznie ta osoba zawrze sakramentalny związek małżeński...

J.