Gość 16.01.2021 14:46

Chciałbym wiedzieć, co się dzieje po śmierci z osobą, która nie przyjęła Sakramentu Namaszczenia Chorych?

Odpowiedź:

To zależy. Przyszłość człowieka w wieczności nie zależy wprost od tego, czy przyjął ten sakrament przed śmiercią czy nie. Zależy ona od tego, czy człowiek umarł w stanie łaski uświęcającej, czy w stanie grzechu ciężkiego. Sakrament namaszczenia chorych ma przede wszystkich chorego wspomóc, jeśli taka wola Boża, także uzdrowić. I przed jego przyjęciem należy się wyspowiadać (o ile ktoś ma na sumieniu grzech ciężki oczywiście). Wierzymy natomiast, że może on odpuścić grzechy tym, którzy z racji swojego stanu zdrowia nie są już w stanie się spowiadać. O ile wcześniej oczywiście chcieli życia w jedności z Bogiem, zależało im na dobrym, świętym życiu.

J.