czy będzie to zatajenie 10.07.2020 17:10

Czy jeśli idę do spowiedzi i chcę wyznać tylko grzechy ciężkie i na nich się skupić, a do tego mam pełną świadomość moich grzechów lekkich, to czy jeśli wyznam tylko grzechy ciężkie, a grzechów lekkich nie wyznam w ogóle - (tylko "zataję je", ale nie w takim sensie, że będę chciał uznać je za dobro [a nie wyznając ich zamanifestować niby, że uważam, że nie są grzechami w ogóle], lecz nie wyznałby tylko dlatego, że wiem, że nie ma obowiązku wyznawać grzechów lekkich) - to mimo to takie nie wyznanie grzechów lekkich należy uznać za przykład ZATAJENIA GRZECHU (ponieważ miało się świadomość tych grzechów podczas spowiedzi, a jednak nie wyznało się ich)? Czy zatem będzie to zatajenie? I w związku z tym spowiedź jest nieważna? Świętokradzka? I przyjęcie Komunii w następstwie tego też świętokradzkie? Czy będzie to zatajenie grzechów?

Odpowiedź:

Jeśli nie ma obowiązku wyznawania w spowiedzi grzechów lekkich, to nie można mówić tez o zatajeniu, skutkującym nieważnością spowiedzi. To oczywiste.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg