Gość 28.08.2019 10:00


Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej1
1.Co oznacza przeciwstawiać się władzy;czy Prawo Boże jest ważniejsze od prawa świeckiego ?
2.Czy każde przeciwstawienie się władzy jest grzechem ciężkim ; " Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia." ??Rz 13 1-7
Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3\ Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.

Odpowiedź:

Z grubsza można powiedzieć, że istnieją trzy typy praw: zgodne z prawem Bożym, obok prawa Bożego i przeciwne prawu Bożemu. Pierwsze to np. zakaz zabijania, drugi to wysokość obciążeń podatkowych (bez skrajności oczywiste), trzeci to pozwolenie na zabijanie nienarodzonych. W pierwszym oczywiste jest, że trzeba takiego prawa przestrzegać. W drugim wypadku słuchać należy z innego powodu: wprawdzie Bóg nie mówi jakie mamy płacić podatki, ale prawowita władza ma prawo je na obywateli nakładać. A trzecie, prawo przeciwne Bożemu prawu...  Trudno, by takie prawo miało chrześcijanina obowiązywać. Jeśli dopuszcza się zabijanie nienarodzonych chrześcijanin powinien zrobić wszystko (co moralne oczywiście), by takie prawo zmienić. A stosowanie się do niego będzie grzechem...

Czy przeciwstawienie się władzy jest grzechem ciężki wynika z tego, co napisano wyżej. Kontekst wypowiedzi Pawła - to co napisał po zdaniu konieczności słuchania władzy - wskazuje, że chodzi mu o działania władzy służące dobru. A więc pierwsze i drugie. Ale już niekoniecznie trzecie... Zresztą wydźwięk tekstów Noego Testamentu zmieniał się razem z narastającym prześladowaniem Kościoła przez władze świeckie, a więc głownie Cesarstwo Rzymskie. Wiadomo było: nie wolno Cesarzowi oddawać boskiej czci ani czcić bożki nawet, jeśli takie jest prawo...

J.