Gość 12.02.2014 14:53

gdzie Maryja występuje w Ewangelji

Odpowiedź:

Najpierw w scenach z dzieciństwa Jezusa, potem gdy z rodzina przychodzi do Niego, a On mówi, kto jest Jego prawdziwą rodziną, potem pod krzyżem. No i w Wieczerniku, po zmartwychwstaniu.

Ale najprościej wejść na stronę z Pismem Świętym i użyć wyszukiwarki wpisując najpierw słowo Maryja, potem Matka (tu trzeba zawęzić zakres poszukiwań).

J.