Abc 01.11.2006 13:16

Na pewnym forum internetowym spotkałem się z takim pytaniem:
Czy to prawda, że klątwa rzucona na Polskę przez papieża Marcina V w XV wieku nie została ona zniesiona? Czy zatem święcenia biskupie itp. są nieważne podobnie jak wszystkie sakramenty udzielone przez polskich księży?

Czy odpowiadajacy mógłby się jakoś odnieść do tego?

Odpowiedź:

Fakt rzucenia na Polskę przez Marcina V klątwy (czy raczej interdyktu) na Polskę jest wątpliwy. Choćby z tego powodu, że papież ten mianował pierwszego w historii prymasa Polski. Oskarżający musiałby wskazać jakiś konkretny dokument w tej sprawie, a nie posługiwać się plotkami...

Poza tym interdykt nie czyniłby sprawowanych sakramentów nieważnymi, ale najwyżej niegodziwymi... Bo ważność sakramentów zależy zasadniczo od władzy świeceń (prócz chrztu oczywiście), nie od takich czy innych praw Kościoła czy wymierzanych według tego prawa kar. Dziś prawo kanoniczne stanowi (kanon 1335):

"Jeżeli cenzura (czyli ekskomunika, suspensa, interdykt) zabrania sprawowania sakramentów lub sakramentaliów albo podejmowania aktów rządzenia, zakaz zostaje zawieszony, ilekroć jest to konieczne do udzielenia posługi wiernym znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci; jeśli cenzura wiążąca mocą samego prawa nie została deklarowana, zakaz ulega ponadto zawieszeniu, ilekroć wierny prosi o sakrament lub sakramentalia bądź o akt rządzenia; wolno zaś o to prosić z jakiejkolwiek słusznej przyczyny.

J.