05.05.2005 12:23

Chrześcijaństwo to bez wątpienia najpiękniejsza religia świata - ale skąd wiadomo że jest prawdziwa? Można zbudowac piękny dom bez fundamentów. Na czym, na jakim pewnym i trwałym fundamencie opierają swoją wiarę chrześcijanie? Bo wiem że opierają się na wierze - ale jakie podstawy ma ta wiara?

Odpowiedź:

Chrześcijaństwo opiera swoją wiarę na zaufaniu do osoby Jezusa Chrystusa, który prawdziwość swojej nauki potwierdzał wieloma cudami, znakami, w tym cudem największym jakim było zmartwychstanie. Ktoś, kto potrafi pokonać smierć jest godny zaufania. A wieść o Nim przekazali nam naoczni świadowie tamtych wydarzeń, Apostołowie i inni uczniowie Jezusa... Proszę zwrócić uwagę, że takiego mocnego potwierdzenia nie ma z żadna z wielkich religii obecnych dziś w świecie...

J.