monika 08.12.2004 22:16

1. Kto i gdzie wyraźnie wysławia Maryje za Jej wiarę?

2. Jaki tekst biblijny może stanowić podstawę do nazywania Maryi Matką Kościoła?

3. W jakim sensie można nazwać Kościół jak wspólnotę wiary i miłości Kościołem Matką?

4. Czy i w jaki sposób chrześcijanie mogą wzajemnie dla siebie stawać się źródłem i przekazicielami życia Bożego?

5. Czy i w jakim sensie Maryja stojąca pod krzyżem mogła się stać Nową Ewą-Matka wszystkich żyjących i Matka Kościoła?

6. Jeżeli św. Paweł nazywa Adama "typem" Tego, który miał przyjść czy można nazwać Ewę typem Maryi?

Odpowiedź:

Zadałaś całą serię pytań, które pewnie są jakimś zadaniem domowym. A tych z reguły za innych nie odrabiamy. Ale skoro minęło już sporo czasu...

1. Zobacz Łk 1, 45.

2. Zobacz J 19, 26-27

3. Kościół obdarza nas życiem. Przez głoszenie dającego życie Słowa Bożego, ale i przez uświęcające nas sakramenty. Zwłaszcza chrzest (rodzący nas do nowego życia) i Eucharystię. Poza tym Kościół nas - jak Matka - wychowuje...

4. Łaskę, życie Boże, może dać tylko Bóg. Ale my możemy innym różne łaski wypraszać. Choćby przez modlitwę wstawienniczą. Jesteśmy też w pewnym sensie przekazicielami tej Bożej łaski, jeśli wspieramy człowieka w przyjęciu daru Bożego, np. kiedy rodzice wychowując swoje ziecko pomagają mu na Boga się otwierać. No i przede wszystkim Kościółprzekazuje Bożą łaskę udzielając sakramentów...

5. Zobacz do punktu 6.

6. W teologii często tak się to przedstawia. Jak Ewa jest matką wszystkich ludzi, tak Maryja, przez zrodzenie Zbawiciela, obdarza ludzkość Nowym Życiem...

J.