piotr 26.04.2004 13:59

Czy istnieją jakieś przeszkody by mój starszy o 16 lat, bierzmowany i praktykujący jako katolik Syn został Ojcem Chrzestnym mojej nowonarodzonej Pociechy. Proszę o odpowiedź z uwagi na sprzeczne odpowiedzi udzielane mi przez różnych Kapłanów w tej materii.

Bardzo liczę na jednoznaczne i uzasadnione stanowisko w tej, w końcu prostej sprawie.

Odpowiedź:

Prawo Kanoniczne (kanon 874) stanowi:

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Jak więc widać chrzestnymi według prawa nie mogą zostać rodzice dziecka; brata prawo nie wyklucza....

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg