Michal 02.08.2003 16:07

CELIBAT:Mam pytanie do ostatniej odpowiedzi w sprawie celibatu, mianowicie, że PŚ daje podstawy do tego zeby osoby duchowne były w stanie wolnym. Jednak PŚ zasady mianowania osób duchowych określa w 1 Tym 3:2-5. I są tam wskazówki podane, że biskup ma mieć żonę, dzieci, i dobrze przewodzić w domu, bo inaczej nie będzie umiał przewodzić w kościele.Dlaczego przy powoływaniu księży i biskupów są inne zasady??

Odpowiedź:

W Kościele dokonała się dość istotna ewolucja podejścia do celibatu. Aby zrozumieć, dlaczego dziś Kościół katolicki łączy powołanie kapłańskie z powołaniem do celibatu, warto przeczytać książkę ks. Grzegorza Rysia pt. "Celibat".

Cytowane zalecenia św. Pawła mają podobny charakter jak na przykład te mówiące o nakrywaniu głowy (1 Kor 11), to znaczy związane są z ówczesnymi obyczajami i normami (dla Żydów celibat był czymś niezwykle trudnym do pojęcia). Dodajmy jeszcze, że w przytoczonym tekście jest mowa o jednej żonie. Wcale nie znaczy to, że kapłan musi ją mieć.