Gość 14.09.2019 13:46

Sam ochrzczony i wychowany w prawosławiu od 15 lat mieszkam w Polsce, mam żonę katoliczkę i tak wychowujemy dzieci, razem uczestniczymy we wszystkich obrządkach KK i stanowimy rodzinę katolicką. Małżonka przyjmuje Sakramenty Spowiedzi i Komuni Świętej.
Jak uregulować swój status, uczestnictwo w sakramentach i życiu katolickiej rodziny, czy żyję w grzechu?.
Jan

Odpowiedź:

Zasadniczo ma Pan dwie możliwości. Po pierwsze, Kościół katolicki raczej nie przeciwstawia się temu, by  osoba prawosławna przystępowała w tym kościele do komunii czy nawet spowiedzi. Tak wynika z prawa kanonicznego. Kanon 844 w paragrafie 3 stanowi:

Szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani. Odnosi się to także do członków innych Kościołów, które według oceny Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, są w takiej samej sytuacji, a i wspomniane Kościoły wschodnie.

Oczywiście trzeba zastosować się do katolickich zasad przyjmowania Komunii: czyli nie mieć grzechu ciężkiego (po 15 latach chyba trzeba spowiedzi) i zachować ów drobiazg, jakim jest post eucharystyczny, Ze względu na relacje ekumeniczne podchodzi się jednak do tego ostrożnie, traktując jednak jako pewien wyjątek, nie regułę. Zobacz TUTAJ czy TUTAJ

Druga możliwość to oczywiście postaranie się o przyjęcie do Kościoła katolickiego.

W jednym i drugi wypadku najlepiej więc porozmawiać i ustalić wszystko z proboszczem parafii, na terenie której Państwo mieszkają. Czyli najpewniej parafii, w której uczestniczą Państwo w Mszy.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg