Inna wiara 21.12.2015 09:31

Czy w przypadku gdy osoba jest innego wyznania niż katolickie może przyjąć sakrament małżeństwa gdy nie zgadza się aby dzieci zostały wychowane w wierze katolickiej tylko w obrządku ukraińsko- bizantyjskim. Według nauczania kościoła katolickiego to jest jeden z warunków uzyskania tego sakramentu.

Odpowiedź:

Ukraińsko -bizantyjskim... Nie ma żadnej przeszkody. Wyjaśnijmy: pełna nazwa tego Kościoła to Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Jest w pełni częścią Kościoła katolickiego, uznaje zwierzchność papieża. Mamy tylko, ze względu na tradycję czy liturgię, oddzielne struktury administracyjne. Ale wiarę dokładnie taką samą...

J.