Kości 25.06.2014 22:02

Jak postąpić z szczątkami wyoranymi na polu, które prawdopodobnie są szczątkami ludzkimi. Czy mogę się modlić za duszę tego człowieka nawet jeśli był wyznawcą innej religii. Czy w miejscu ich złożenia mogę postawić krzyż?

Odpowiedź:

Przede wszystkim zgłoś sprawę policji. Niech owe szczątki zbadają. Wtedy będziesz wiedział, czy ludzkie czy nie, kiedy zginął ów człowiek itd.

J.