Gość 18.08.2011 19:21

Czy katolik może bez przeszkód odwiedzać cerkwie, meczety oraz wszelakie zbory (luteranów, metodystów, zielonoświątkowców, Wolnych Chrześcijan, baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego, itp. etc. ? A co ze świątyniami buddyjskimi i innych religii i wyznań?

Odpowiedź:

Odwiedzać takie świątynie zawsze można. Uważać należy, gdyby chodziło o udział w kulcie. W chrześcijańskich świątyniach należałoby unikać sytuacji, które mogłoby być rozumiane jako odejście od Kościoła katolickiego. Np. można być na ślubie mariawity, dziwne byłoby, gdyby sprawować podczas nabożeństwa jakieś funkcje liturgiczne. W świątyniach niechrześcijańskich należałoby unikać wszystkiego, co mogłoby być odczytane jako zaparcie się Chrystusa.

J.