Anka 08.02.2011 17:45

Czy potrzeba samotności i ciszy w pogłębianiu duchowości, jest dobrą drogą w małżeństwie bez aprobaty drugiej strony?

Odpowiedź:

Trudno jednoznacznie na tak postawione pytanie odpowiedzieć. Zapewne trzeba tu zachowania roztropności. Z jednej strony małżeństwo jest powołaniem do życia we dwoje. Z drugiej, każdy potrzebuje chwil czy dni wyciszenia....

J.