marketeria 09.08.2010 11:27

1) Czy produkowanie towarów dzięki którym można popełnić grzech jest grzechem np. czy producenci prezerwatyw poprzez sam fakt ich produkcji popełniają grzech?

2) Jest taka sytuacja: pewien mężczyzna ma syna i chcę się ożenić z kobietą, która ma córkę. Czy dzieci tych osób po ich ślubie mogłyby zawrzeć małżeństwo ze sobą? Czy możliwe byłyby dwa śluby jednoczesne (w jednym dniu): jeden owej pary a drugi ich dzieci?

Odpowiedź:

1. Sprawa wymaga pewnych uściśleń: ktoś może dzięki tym przedmiotom popełnić jakieś zło (np. jak można zabić nożem do krojenia chleba) czy przedmioty służą głównie do jakiegoś zła (jak jest w przypadku prezerwatywy)? Zdaniem odpowiadającego chrześcijanin - katolik w tym drugim nie powinien brać udziału. I jako właściciel firmy i jako pracownik i jako dystrybutor. W konkretnym wypadku trzeba jednak zastanowić się, jaką konkretny człowiek ma alternatywę...

2. W Kościele rzymskim tylko powinowactwo w linii prostej jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa, ale w Kościołach wschodnich zjednoczonych z Rzymem przeszkoda ta obejmuje tez powinowactwo w II stopniu linii bocznej (czyli owe dzieci z pytania). Od przeszkody powinowactwa można uzyskac dyspensę. 

Więcej znajdziesz TUTAJ

J.