BoRy 06.07.2010 20:12

BoRy Mam pytanie, czy Zaolzie lub Księstwo cieszyńskie ma swego Patrona, pochodzi z tąd jakiś święty lub błogosławiony oprócz św. Jana Sarkandra?
Jest możliwe, by nieistniejące państwa miały swych Patronów?

Odpowiedź:

O patronie Śląska Cieszyńskiego odpowiadający nie słyszał. Oprócz Jana Sarkandra pochodził z niego także Melchior Grodziecki...

J.