Gość 02.07.2010 12:06

http://biblia.wiara.pl/doc/581940.Lazarz
Czytając to zastanawiam się dlaczego Kościół naucza iż to Jan jest "umiłowanym" uczniem Jezusa? Jan najmłodszy który wziął Marię do siebie. Prawdopodobnie On spisał Apokalipsę. A może to Łazarz?

Odpowiedź:

Ewangeliści zapisali, że Jezus zasiadł do stołu razem z dwunastoma uczniami. Tak zapisano w Mt 26, 20: " Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>". W Mk 14, 17 napisano: "Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma". U Łukasza czytamy:  "A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim" (Łk 22, 14). Tak, nie napisano, że byli jedynymi świadkami Ostatniej Wieczerzy. Ale też nigdzie nie ma wzmianki, że był jeszcze kto inny. 

Łazarz nie był Apostołem. Nie był jednym z Dwunastu. Hipoteza o Łazarzu jako umiłowanym uczniu Jezusa jest więc dość naciągana. I sprzeczna z tradycją. 

J.