Marek 30.03.2010 09:53

Czy stosunek przerywany jest grzechem?
Jeżeli tak, to czy nieświadomość tego była grzechem?

Odpowiedź:

Wchodzimy tu w delikatną kwestię niewiedzy zawinionej i niezawinionej. Dorosły człowiek raczej powinien o tym wiedzieć, więc byłby to grzech. Najprościej powiedzieć o tym na spowiedzi i już do takich praktyk nie wracać... Bo spowiedzi, mimo nieświadomości, są ważne. Nieważną czyni spowiedź tylko zatajenie grzechu. Czyli trzeba mieć świadomość, że się ciężki grzech popełniło i celowo w spowiedzi o tym nie powiedzieć...

J.