Saherb 13.06.2009 01:39

Jest dwóch księży. Obaj mają grzech ciężki. Czy obaj mogą się wyspowiadać nawzajem i rozgrzeszyć, czy jednak potrzebny jest trzeci ksiądz? Czy kapłan w grzechu ciężkim może sprawować sakrament spowiedzi i pozostałe sakramenty?

Odpowiedź:

Jeśli nie chodzi o wspólnie popełniony przez nich grzech przeciwko VI przykazaniu, mogą się u siebie wyspowiadać...

Kapłan w grzechu ciężkim nie powinien sprawować sakramentów. Czasem jednak nie ma innego wyjścia. Wtedy musi wzbudzić w sobie żal i postanowienie, ze wyspowiada się przy najbliższej okazji...

red.