05.06.2009 21:05

Bardzo zaskoczyła mnie odpowiedź do mojego pytania z 18.05. odnośnie osób, które były w sekcie. Odpowiadający napisał, że wstąpienie do sekty wiąże się z karą ekskomuniki. A jak można uzyskać zdjęcie takiej kary? Nie wystarczy sama spowiedź? Tyle się teraz słyszy o różnych sektach.

Odpowiedź:

Prawa kanonicznego za apostazję, herezję i schizmę przewiduje ekskomunikę wiążącą mocą samego prawa. Podobnie jak za aborcję. Ktoś, kto takiego czynu się dopuścił, musi prosić o zdjęcie kary. Ordynariusza miejsca. Gdy ktoś przy tym oficjalnie wystąpił z Kościoła, musi być oficjalnie do niego przyjęty.

Sprawę wyjaśniono szczegółowo w dokumencie Episkopatu Polski zatytułowanym "Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła". W punkcie 18 czytamy:

Pomimo aktu odstępstwa niezniszczalny charakter, jaki wyciska sakrament chrztu św. (kan. 849), pozostaje niezatarty. Odstępca, chcący powrócić do wspólnoty Kościoła, zgłasza się do swojego proboszcza. Po odbyciu stosownego przygotowania, może być ponownie przyjęty do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Sprawę należy wówczas przedstawić w kurii diecezjalnej. Jedynie ordynariusz może uwolnić z ciążącej na odstępcy kary ekskomuniki, z zachowaniem przepisu kan. 1357. Po uwolnieniu z kary kościelnej należy dokonać stosownej adnotacji w księgach metrykalnych. Powracający do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim winien złożyć wyznanie wiary według zatwierdzonego obrzędu („Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” - dodatek).

J.