WładysławJagiełło 03.06.2009 11:18

Na czym polega orędownictwo świętych? Chodzi mi dokładnie o to, czy inaczej oręduje św. Piotr za osobami o tym imieniu, a czy inaczej św. Wawrzyniec z kolei za osobami o takim imieniu? Interesuje mnie to, czy osoba posiadająca określone imię niejako musi swoim życiem nawiązywać do postaci swoich patronów ze chrztu i bierzmowania?

Odpowiedź:

Każdy może prosić o orędownictwo świętego, jakiego osobie wybierze. Niezależnie od tego, jakie imiona nosi.

Nikt nie musi traktować swojego świętego patrona jak ideał. Ale oczywiście fajnie, gdy tak jest. Odpowiadający np. na bierzmowaniu prosił o pomoc św. Jana Apostoła. Bo on też, jak odpowiadający, był bardzo młody, gdy przyszło mu wybierać w "dorosłych" sprawach pójścia za Jezusem...

J.