Dużo myślący...hmm... 08.04.2008 19:59

Podczas konsekracji kapłan trzyma dużą Hostię która mocą Ducha Świętego staje się ciałem Chrystusa. Trzyma jedną hostię-gdy nadchodzi moment rozdawania komunii kapłan wyciąga z Tabernakulum kielichy z małymi Hostiami i podaje wiernym. Zastanawia mnie kiedy te "małe Hostie" zostały przemienione w Ciało Pańskie? Czy podczas konsekracji nie muszą być wszystkie na Ołtarzu gdzie kapłan celebruje Eucharystię?

Odpowiedź:

Hostie przechowywane w tabernakulum były na ołtarzu. Na jakiejś wcześniejszej Mszy. Nie rozdano wszystkich i dlatego schowano je w tym miejscu, by mogły służyć wiernym na następnej Mszy.

Przepisy liturgiczne zasadniczo zalecają, by podczas każdej Mszy konsekrować jakąś większą ilość chleba, nie tylko ten, który spożywa kapłan. Siłą rzeczy lepiej, jeśli jest jakiś zapas...

W niektórych kościołach jest tak, (zwłaszcza w tygodniu ) że wszyscy przystępujący do komunii przekładają komunikanty, to znaczy przed Mszą każdy kto chce przystąpić do komunii przekłada chleb z jednego naczynia do drugiego. Potem to drugie naczynie zanosi się do ołtarza i ksiądz ów chleb konsekruje. Czasem okazuje się, że zabrakło Hostii dla wszystkich, bo ktoś zapomniał przełożyć swój kawałek chleba. Wtedy kapłan musi sięgnąć do tabernakulum...

Warto też dodać, ze ów zapas trzeba od czasu do czasu zmieniać. Żeby Chleb, który jest Ciałem pańskim, się nie zepsuł...

J.