aga 02.12.2007 16:53

1. Czy we fragmencie Ewangelii Mt.12, 22 mowa jest o opętanym w znaczeniu chorym czy w znaczeniu opętanym przez złego ducha?

2. Na jakiej podstawie Kościół stworzył listę grzechów przeciwko Duchowi Świętemu skoro w przypisach biblijnych wyraźnie pisze, że "grzech przeciwko Duchowi Świętemu oznacza przypisywanie dzieł dokonanych przez Jezusa mocą boską siłom szatańskim"

Odpowiedź:

1. W dawnych czasach tak ostro tego nie rozróżniano. Choroba jest w sumie jakimś skutkiem działania złego ducha. Bo pojawiła się po upadku człowieka. Na ile w tej ewangelicznej sytuacji było to jakieś bezpośrednie działanie złego ducha nie sposób stwierdzić...

2. Gdy przyjrzysz sie liście tych grzechów zauważysz, że wszystkie wypełniają podaną przez Ciebie definicję. To po prostu rozwinięcie czegoś, o czym Pan Jezus powiedział ogólnie...

J.