Michał 04.09.2007 00:46

1. W trakcie Mszy św.,ilekroć padają słowa kapłana: "Módlmy się", jaka modlitwa jest najbardziej wskazana ? Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario ?...
2. Czy można wtedy modlić się do Boga własnymi słowami?
3. Jeśli np. z powodu problemu z koncentracją uwagi, nie zakończy się modlitwy, do słowa Amen, czy należy z tego spowiadać się ? Grzech przerwania modlitwy?
4. Czy możliwe, że Kościół rzym.-kat. wprowadzi zmianę w formie przekazywania znaku pokoju ? Np. u o.Dominikanów, ludzie rzędami chwytają się za ręce. Podczas gdy w większości (także w mojej parafii), zwyczaj obracania. Często mam skrupuły, bo np. odwracam się w lewo i sąsiad w ławce też w lewo. Z wieloma osobami mijam się spojrzeniem.
5. Czy taką zmianę, mógłby wprowadzić w Polsce np. Episkopat podczas Konferencji, czy tylko odgórnie - Watykan, jednocześnie na wiele krajów ?
Pozdrawiam !

Odpowiedź:

1. Nie. Wtedy należy pomyśleć o co, za kogo chciałbyś się modlić.

2. Jak najbardziej

3. Brak koncentracji na modlitwie nie jest grzechem ciężkim. Jest w ogóle grzechem, gdy wynika z niedbalstwa. lekceważenia modlitwy. Ale gdy myśli same uciekają, grzechu nie ma.

4. Póki co w Polsce przekazuje sie znak pokoju skinięciem głową. Ale np. w archidiecezji katowickiej podaje się sąsiadom rękę. Odkąd piszący te słowa sięgnie pamięcią. Zwyczaj ten praktykuje sie czasem też w innych częściach Polski...

5. Sposób przekazywania znaku pokoju leży zasadniczo w gestii Episkopatu. Tak stanowią przepisy ogólnokościelne ( w tym wypadku Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego). Ale jak wynika z tego co napisano wyżej, w takich sprawach może też zadecydować biskup.

J.