27.01.2007 22:48

słyszałem o tym, że jedyną ziemską rzeczą w niebie są rany Jezusa... czy więc zanim Pan Jezus pojawił sie na ziemi to nie miał wcześniej w niebie tych ran ? jak to w ogóle pogodzić skoro w niebie nie istnieje coś takiego jak czas ?

Odpowiedź:

Odpowiadający chyba nie bardzo rozumie Twoje pytanie... Przed wcieleniem (czyli zanim Jezus, Syn Boże, stał się człowiekiem) Jezus nie miał ciała. Był tylko Bogiem. Nie mógł wiec mieć ran. Po zmartwychwstaniu miał rany, ale uczniowie widzieli je właściwie tylko tydzień po zmartwychwstaniu (scena z niewiernym Tomaszem). Wcześniej i później nic ta ten temat nie wspominają. Raczej trudno przypuszczać, by Jezus rzez cała wieczność miał mieć na sobie ślady męki....

A co miał wygłaszający tezę o która pytasz na myśli, też trudno powiedzieć...

J.