Michał 06.11.2006 16:08

Czy można sporadycznie uczęszczać do własnej parafii, należąc do duszpasterstwa akademickiego np. Dominikanów i tam na msze chodzić?

Odpowiedź:

Nie ma ku temu zasadniczo przeciwwskazań. Tylko nie zdziw się, kiedy ksiądz na kolędzie Ci powie, że Cię nie widuje w kościele...

J.