Basia 27.10.2006 22:40

Czy modlitwę Ojcze nasz może sobie kazdy tłumaczyć po swojemu, np. Afrykanie mają swój przekład, a my swój, a Niemcy swój?

Odpowiedź:

Odpowiadajacy nie bardzo rozumie Twoje pytanie. Wiadomo, że tłumaczy się z greki (to język oryginalny Nowego Testamentu) na języki narodowe. W tym sensie każdy ma własne tłumaczenie. Ale wiadomo też, że musi to byc tłumaczenie wierne oryginałowi. W tym sensie nie ma tu dowolności...

J.