MM 02.09.2006 11:16

Czy wiadomo o jakichś błędach występujących w Piśmie świętym? Czy w ogóle takie błędy są możliwe, skoro powstało ono pod natchnieniem Ducha Świętego?

Odpowiedź:

Pismo Święte jest wolne od błędów natury doktrynalnej. Samo stanowi przecież, obok Tradycji, podstawę naszej wiary. Mogą się jednak znaleźć w Piśmie Świętym fragmenty, co do których nie mamy pewności, czy zostały nam poprawnie przekazane przez tych, którzy Pismo Święte przepisywali. Zdarza się, że pewne fagmenty są bardzo niejasne i nie wiemy, czy to działo autora czy jakiś błąd przy kopiowaniu. Nauka dysponuje dziś kryteriami rozpoznawania pierwotnego tekstu, ale nie zawsze da się je skutecznie zastosować...

J.