Młody świecki ze Śląska :-) 07.07.2006 11:31

Szczęść Boże. Mam pytanie proszę ojca. Dlaczego zakon mariawitów został ekskomunikowany? Z jakich przyczyn? Kiedy zakon prosił Piusa X o zatwierdzenie reguły zakonnej, On odpowiedział, że dokładnie rozpatrzy sprawę. Jednak mariawici zostali ekskomunikowani. Twierdzą, że przez bezpodstawne skargi pisemnie rzymskokatolickich biskupów zostali źle zrozumieni i odrzuceni. Mariawici opierają swe zgromadzenie na objawieniach Feliksy Kozłowskiej (Marii Franciszki, która dla nich jest świętą). Dlaczego są one nieprawdziwe? O co w tym wszystko chodzi?
Jestem wyznania rzymskokatolickiego. Jestem dumny ze swojej wiary, a pytam o mariawitów z czystej ciekawości wywołanej przez moje zainteresowanie historią religii. Pozdrawiam, z Panem Bogiem

Odpowiedź:

Odpowiadajacy nie zna dokładnie powodów które spowodowały, że papież nie uznał za prawdziwe objawień Matki Kozłowskiej. W każdym razie powodem ekskomuniki nie było nieuznanie objawień, ale wypowiedzenie posłuszeństwa władzom diecezjalnym.

Historia Kościoła zna takie przypadki, kiedy po latach zakazu, Kościół w końcu uznał prawdziwość jakichś objawień. Tak było też np. z objawieniami świętej siostry Faustyny Kowalskiej. W takich wypadkach trzeba jednak pokory, a nie buntu. Bo pycha jest pierwszym spośród grzechów głónych....

Więcej znajdziesz w naszym serwisie Ekumenizm TUTAJ

J.