02.12.2005 08:59

Czy dla jakiegokolwiek człowieka możłiwe jest wypełnienie wszystkich wymagań Ewangelii? A przeciez to jest konieczne do zbawienia...?

Odpowiedź:

Do zbawienia konieczna jest wiara w Jezusa Chrystusa połączona z dobrym życiem. Nie jest powiedziane, że trzeba koniecznie spełnić wszystkie wymagania Ewangelii. Może się nie udać. Przecież wiadomo, że poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Tym bardziej, że część ewangelicznych wskazań to rady, a nie ścisły nakaz...

Jeśli więc odpowiadajacy mógłby coś radzić, to zwróciłby uwagę na trzy rzeczy:

a) ufne zwracanie się do Jezusa, zwłaszcza, gdy zrobi się coś złego,
b) troskę o dobro,
c) unikanie zła.