kos 29.11.2005 18:13

szczęść Boże
mam trzy pytania:
1. jakie są biblijne powody troski o zdrowie człowieka?
2. jak przekonac Żyda, że Jezus był Mesjaszem ? jakich użyć argumentów
3. jak zinterpretować rozdział 15 werset 8 Ewangelii Św. Jana

Odpowiedź:

1. Człowiek został stworzony przez Boga. Z ciałem i duszą. Na obraz i podobieństwo Boże. A gdy zgrzeszył, został też przez niego odkupiony. Skoro dla Boga jesteśmy ważni, to powinniśmy o siebie dbać. Przypomina nam o tym między innymi V przykazanie: "Nie zabijaj"...

2. Chyba trzeba mu pokazać, że na Jezusie spełniły się proroctwa Starego Testamentu. Księgą, która w szczególny sposób tak Jezusa pokazuje, jest Ewangelia Mateusza...

3. Hmmm... Zdanie brzmi: "Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami". Jedynym niezrozumiełym zwrotem może być chyba tylko owo przynoszenie obfitego owocu. Ewangelia Jana często wymyka się prostym, jednoznacznym interpretacjom. To znaczy Jan tak ją pisze, że sam dopuszcza różne znaczenia. Ale w tym wypadku chodzi o wszelkie dobro, które może w swoim życiu człowiek dokonać. Łącznie z tym dobrem, jakim jest uwierzenie W Jezusa Chrystusa. To przyniesienie dobrego owocu, stanie się uczniem Jezusa, Ojcu przyniesie chwałę... Innymi słowy będzie uczczeniem Ojca...

J.