Rufin U. 10.11.2005 18:32

Proszę o wyjaśnienie następujacych sformułowań listu Episkopatu Polski na Niedzielę Św. Rodziny z 28.12.2003r.

1." Kościół nie zostawia ich [osób "o odmniennej orientacji seksualnej"] samotnych w obliczu życiowych zmagań.":
Jakie są formy opieki duszpasterskiej dostępne dla w/w osób na poziomie parafii i diecezji.

2. "Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi”, ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.":
Proszę podać liczbę tych "katolickich ośrodków "Odwagi"" w Polsce. Proszę podać ich adresy w diecezjach Poslki południowej: wrocławskiej, opolskiej, katowickiej, krakowskiej, bielsko-zywieckiej i tarnowskiej. Jakie są losy pozostałych 70% osób korzystających z tych ośrodków.

Szczęść Boże

Odpowiedź:

Pytanie należałoby chyba zadać rzecznikowi Episkopatu...

1. Pomoc osobom o orientacji homoseksualnej wymaga dyskrecji. Dlatego trudno w parafiach tworzyć jakieś grupy ludzi o takich skłonnościach. Podobnie trudno by psycholog wywiesił sobie na drzwiach informację, że pomaga osobom o orientacji homoseksualnej. Na poziomie parafii zawsze możliwy jest kontakt z duszpasterzem, który może odesłać do specjalisty. Diecezje z kolei organizują różnego rodzaju poradnie, telefony zaufania itd. Nawet jeśli nie pracują tam spcjaliści od tych spraw, mogą poszukujących odesłać do odpowiednich osób.

2. Odpowiadającemy nie ma dostępu do danych, którymi posłużyli się biskupi. Dlatego w tej sprawie naprawdę trzeba spytać kogoś innego...

J.