Teresa 01.11.2005 20:32

Jak rozumieć te dwa pojęcia: wola Boża i dopust Boży ? Jak je rozróżnić szczególnie gdy chodzi o nieszczęćia, które dotykają ludzi. Np.wypadki, huragany, zabici itp.

Odpowiedź:

Odpowiadający jest zdania, że czasem nie sposób tego rozróżnić. Wyroki Boże są bowiem niezbadane. Na pewno nie jest jednak wolą Bożą, jeśli ktoś w spotykającym człowieka złu maczał palce. To znaczy można jako wolę Bożą traktować huragan (choć niekoniecznie) ale już na pewno wolą Boża nie można tłumaczyć morderstwa, zdrady małzeńskiej czy kradzieży...

J.